Wijziging persoonsgegevens

Mochten er veranderingen zijn zoals verhuizing, overlijden, gewijzigde gezinssituatie, verandering van verzekeringsmaatschappij, ziekte al dan niet in combinatie met medicatie (gebruik van medicijnen) en andere belangrijke informatie dient u dit bij uw eerstvolgende bezoek aan de balie door te geven(bijvoorbeeld verzekeringspapieren, gezondheidsverklaring etc).
 
Zwangerschap
Als u zwanger bent of het denkt te zijn moet u dit melden aan de tandarts of assistente.
 

Privacy persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons in goede handen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Ze mogen alleen over de hulpverlening spreken met mensen die bij de zorgverlening betrokken zijn. Dat geldt ook voor uw overige persoonlijke gegevens, zoals die bijvoorbeeld in onze administratie zijn opgenomen.

Spoed!

Voor spoedgevallen kunt u tijdens werkuren contact opnemen met de praktijk.

In het weekend kunt u alleen gebruik maken van de spreekuren die er op die dag gehouden worden.  meer >>