Parodontologie

Binnen dit specialisme worden aandoeningen aan het tandvlees en het onderliggende kaakbot behandeld.
Parodontitis
Wanneer bij u parodontitis is geconstateerd, betekent dit dat de weefsels rondom de tand ontstoken zijn. Door deze ontsteking laat het tandvlees als het ware los van de tand en wordt het kaakbot afgebroken. Hierdoor kunnen tanden en kiezen op den duur los komen te staan. Parodontitis wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door tandplak en tandsteen dat niet wordt verwijderd. Wanneer het tandvlees los komt te liggen van de tand kunnen tandplaque en tandsteen ook onder het tandvlees komen. Dit is door de patiënt zelf niet meer te reinigen. Verschillende factoren kunnen de kans op parodontitis vergroten en het het verloop van de ontsteking verergeren. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan roken, stress en genetische factoren.
 
Behandeling
De behandeling is erop gericht de tanden en kiezen met bijbehorend worteloppervlak plaque en tandsteen vrij te maken en te houden. In veel gevallen is een regelmatig bezoek aan de praktijk noodzakelijk voor grondige reiniging van uw gebit. Hierbij wordt ook de ruimte tussen tand en tandvlees schoongemaakt. Soms zijn er aanvullende behandelingen noodzakelijk, zoals flapoperaties. Hierbij wordt een gedeelte van het tandvlees opzij geklapt zodat de worteloppervlakten beter berijkbaar zijn. Ook kunnen er eventuele correcties worden uitgevoerd aan het kaakbot om een gunstigere situatie in de mond te creëren.

Spoed!

Voor spoedgevallen kunt u tijdens werkuren contact opnemen met de praktijk.

In het weekend kunt u alleen gebruik maken van de spreekuren die er op die dag gehouden worden.  meer >>