Spoedgevallen

Voor spoedgevallen kunt u tijdens werkuren contact opnemen met de praktijk.

In het weekend kunt u alleen gebruik maken van de spreekuren die er op die dag gehouden worden. Komt u te laat, wordt u waarschijnlijk niet meer geholpen. De tandarts kan immers al weg zijn gegaan wanneer er niemand aanwezig was bij aanvang van zijn spreekuur. Maak daarom geen vergissingen bij het inschatten van de reistijd naar de praktijk. Houdt er ook rekening mee dat wanneer u gebruik maakt van deze dienst, het consult contant voldaan dient te worden. (Houdt u er rekening mee, dat bovenop de normale behandeling een toeslag zit van € 20,01), 
De dienstdoende tandarts wordt vermeld op het antwoordapparaat van de tandartsen.

Onze spreekuurtijden:                                                                   

  • Zaterdagochtend van 09.00 uur tot 09.15 uur

  • Zaterdagavond van 19.00 uur tot 19.15 uur

  • Zondagmiddag van 16.00 uur tot 16.15 uur

Wanneer kunt u gebruik maken van de weekenddienst?
De avond/weekenddiensten zijn uitsluitend bedoeld voor spoedeisende tandheelkundige klachten, zoals: nabloedingen, uitgeslagen tanden en ongevallen.

Op feestdagen geldt de weekenddienst-regeling.